Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Personalliggare - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Personalliggare Personalliggare är en gratis mall som kan användas för att föra lagstadgad dokumentation varje arbetsdag där de anställda med personnummer och namn antecknas och starttid respektive sluttid för varje arbetspass registreras.

Företag som driver restaurang, byggverksamhet, tvätteri, frisörverksamhet, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård samt företag som är livsmedelsgrossister eller tobaksgrossister måste föra personalliggare över de personer som arbetar i lokalen. Med restaurang menas även gatukök, personalmatsal, kafé, catering, centralkök, pizzeria och liknande ställen där mat serveras eller kan avhämtas.

Som näringsidkare är du ansvarig och skyldig att föra en personalliggare varje arbetsdag. Av personalliggaren skall följande framgå:
1. Ditt eller ditt företagsnamn och personnummer eller organisationsnummer
2. Personnummer och namn på de som arbetar under arbetsdagen
3. Klockslag då arbetspassen börjar och slutar, ett arbetspass inbegriper raster såsom fikaraster och lunchraster och du behöver därför inte stämpla ut vid lunchrasten.

All personal som arbetar i lokalen skall antecknas i personalliggaren, det vill säga även oavlönad personal såsom praktikanter och inhyrd personal från bemanningsföretag. Personalliggaren skall skrivas med beständig skrift och du kan använda en kulspetspenna för att uppnå beständighet i anteckningarna. En personalliggare kan föras i dator men då ställs krav på behandlingshistorik och att poster inte kan raderas eller ändras utan att man kan se den ändrade posten. Detta innebär att man inte kan föra personalliggaren i Excel utan man måste då skriva ut dokumentet till papper och göra registreringarna på detta papper.

Personalliggaren skall föras löpande och anteckningar skall göras varje arbetsdag, personernas personnummer och namn skall antecknas och tid skall registreras i direkt anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas. En person som arbetar i flera arbetspass kan förekomma flera gånger på samma lista. Personalliggaren skall sparas i tryggt och säkert förvar i två år efter utgången av inkomståret eller räkenskapsåret.

Du kan använda den här mallen för att skapa en personalliggare för personal som arbetar i din lokal. Du skriver in startdatum för att få en personalliggare för ett specifikt år och en specifik månad. Du kan skriva in personnummer och namn på de som arbetar i din lokal. Slutligen skriver du ut personalliggaren för månaden till papper och gör tidsanteckningar angivet som klockslag för varje person på detta papper med kulspetspenna när arbetspass påbörjas och avslutas.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 9 202
Ladda hem personalliggare »
Etiketter för denna mall: » anställning » excel » jobb » organisation » personal » rapporter

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu