Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Klassificering av leasingavtal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Klassificering av leasingavtal Klassificering av leasingavtal är en gratis mall för att klassificera ett leasingavtal som operationell leasing eller finansiell leasing. Klassificeringen av leasingavtal är avgörande för att veta hur man skall bokföra ett leasingavtal.

Ett leasingavtal kan vara av typen finansiell leasing eller operationell leasing. Ett finansiellt leasingavtal föreligger om nuvärdet av minimileaseavgifterna är minst i det närmaste lika stort som leasingobjektets marknadsvärde (verkligt värde). Praxis i Sverige är att ett finansiellt leasingavtal föreligger om nuvärdet av minimileaseavgifterna motsvarar 90 % eller mer av marknadsvärdet (verkligt värde).

Operationell leasing innebär att företaget inte anses äga kontroll över den leasade tillgången och för ett sådant här leasingavtal bokförs leasingavgifterna löpande som kostnader, den första förhöjda leasingavgiften skall slås ut över hela leasingperioden.

Finansiell leasing innebär att företaget anses äga kontroll över den leasade tillgången och den leasade tillgången skall därför bokföras som en tillgång och skuld i företaget, de löpande leasingavgifterna bokförs till en del som amortering på skulden och till en del som räntekostnader. På den bokförda tillgångens värde görs avskrivningar löpande.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 12 172
Ladda hem klassificering av leasingavtal »
Etiketter för denna mall: » bokföring » bokslut » excel » leasing » rapporter » redovisning » revision » årsredovisning

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 257)
Arvskifte (82 171)
Testamente (46 678)
Bouppteckning (32 372)
Samboavtal (30 491)
Äktenskapsförord (20 217)
Anställningsavtal (18 904)
juridiskadokument.nu