Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkna lön för egenföretagare - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkna lön för egenföretagare Beräkna lön för egenföretagare är en gratis mall för att beräkna vilken bruttolön och nettolön en egenföretagare kan erhålla beroende på företagets vinst. En egenföretagare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening erhåller lön som en vanlig anställd med A-skattesedel medan en egenföretagare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag tar ut en nettolön i form av egna uttag.

Egenföretagare i aktiebolag eller ekonomiska föreningar tar ut vanlig lön när de vill ha ersättning för nedlagd tid, på denna bruttolön betalas arbetsgivaravgift och preliminär källsskatt. Den totala kostnaden för företaget utgörs av bruttolönen plus arbetsgivaravgiften och denna vinst måste då ha genererats i företaget för att företagaren skall kunna ta ut denna bruttolön. I den här mallen beräknas den bruttolön som kan betalas ut utifrån vilken vinst som genereras per månad, och i mallen beräknas även den nettolön som erhålls efter att preliminär a-skatt har dragits av.

Egenföretagare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag gör egna uttag när de vill ha ersättning för nedlagd tid. Egenföretagare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag beskattas för vinsten och inte för de egna uttag som görs, egna uttag påverkar inte resultatet. Egna uttag kan sägas motsvara nettolönen för en vanlig anställd. I den här mallen du beräkna hur stora egna uttag du som egenföretagare kan göra utifrån den vinst som genereras per månad då hänsyn tas till egenavgiften och preliminär a-skatt.

Indata i den här mallen är egenavgift eller arbetsgivaravgift, vinst per månad och tabellskatt i kronor. Aktuell egenavgift eller arbetsgivaravgift kan du hitta på skatteverkets hemsida. Tabellskatten i kronor hittar du också på skatteverkets hemsida på följande adress:
Skattetabeller

Först tar du reda på vilken kommunalskatt som gäller i din kommun och din församling, om denna kommunalskatt är omkring 31 % skall du använda ”Tabell 31” och om din kommunalskatt är omkring 33 % skall du använda ”Tabell 33” och så vidare. När du har valt rätt skattetabell så öppnar du denna fil och letar upp den rad med det inkomstintervall som inkluderar din bruttolön enligt beräkning i mallen, det vanligaste är att tabellskatten finns i kolumn 1. Du hittar sedan den skatt som du skall betala och fyller i denna i mallen efter rubriken ”Tabellskatt i kronor”.

Du kan använda den här mallen för att beräkna din bruttolön och nettolön som egenföretagare för att kunna bedöma hur mycket du kan plocka ut utifrån den vinst som genereras i företaget per månad. En sådan här beräkning kan också vara bra vid ansökningar om lån när du som egenföretagare måste uppge din bruttolön och nettolön.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 9 194
Ladda hem beräkna lön för egenföretagare »
Etiketter för denna mall: » bokföring » deklaration » excel » kalkyl » lön » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 960)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 889)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 997)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu