Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Lön | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med lön. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Anställningsavtal

Anställningsavtal är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett skriftligt avtal om anställning mellan en arbetstagare och en arbetsgivare.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg är en gratis mall som du kan använda för att upprätta ett skriftligt intyg avseende en anställds anställning och antalet arbetade timmar hos dig som arbetsgivare.

Avtal om korttidsarbete

Avtal om korttidsarbete är gratis och tillfällig mall i enlighet med regeringens stöd för korttidsarbete på grund av Covid-19. Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.

Beräkna lön för egenföretagare

Beräkna lön för egenföretagare är en gratis mall för att beräkna vilken bruttolön och nettolön en egenföretagare kan erhålla beroende på företagets vinst. En egenföretagare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening erhåller lön som en vanlig anställd med A-skattesedel medan en egenföretagare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag tar ut en nettolön i form av egna uttag.

Frånvarorapport, registrera frånvaro, frånvarorapportering

Frånvarorapport är en gratis mall för att registrera frånvaro för anställd personal. Med hjälp av denna mall kan du registrera frånvaro för anställd personal.

Lönebesked, lönespecifikation och lönekörning

Lönebesked är en gratis mall för att skapa lönespecifikationer för anställd personal. Med hjälp av den här mallen kan du göra en lönekörning och skapa lönebesked som du kan skicka till dina anställda.

Löneunderlag rörlig ersättning

Löneunderlag rörlig ersättning är en gratis mall för att registrera arbetad tid, övertid och provision för anställd personal.

Reseräkning

Reseräkning är en gratis mall för att upprätta underlag vid resor i tjänsten. Med hjälp av den här mallen kan anställd personal eller egenföretagare registrera längd, syfte och privata utgifter för en tjänsteresa.

Tidredovisning, tidrapport

Tidredovisning är en gratis mall för att registrera arbetad tid avseende timanställd personal. Den här mallen innehåller en tidrapport per månad och kan användas som löneunderlag vid lönekörningen.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu