Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Arbetsgivarintyg - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyg är en gratis mall som du kan använda för att upprätta ett skriftligt intyg avseende en anställds anställning och antalet arbetade timmar hos dig som arbetsgivare.

En anställd som har slutat sin anställning hos en arbetsgivare måste bifoga ett intyg av arbetsgivaren för att få rätt till ersättning från en arbetslöshetsförsäkring. En arbetsgivare är enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på en särskild blankett om en anställd eller en tidigare anställd begär det.

En arbetstagare som har blivit arbetslös kan ansökan om ersättning till sin arbetslöshetskassa (A-kassa). En arbetstagare som inte har någon arbetslöshetsförsäkring hos en A-kassa kan ansöka om ersättning från Alfa-kassan. Den sökande ska enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av hans eller hennes rätt till ersättning och intyga det här på heder och samvete.

En arbetstagare som vill erhålla arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet måste anmäla sig till arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) så måste en sökande till arbetslöshetskassa vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

En arbetslöshetskassa (A-kassa) bedömer en sökandes rätt till ersättning baserat på en anmälan om arbetslöshet och på intyg från arbetsgivare. Arbetsgivarintyget är nödvändigt för att en arbetslös skall kunna få rätt till ersättning från en arbetslöshetsförsäkring och det är därför viktigt att arbetsgivaren utfärdar ett sådant intyg när den anställde begär det.

Ett arbetsgivarintyg innehåller personuppgifter om den anställde, uppgifter om anställningstid, uppgifter om anställningsform, uppgifter om arbetad tid, uppgifter om lön och uppgifter om orsaken till att den anställde har fått sluta hos arbetsgivaren.

Du som arbetsgivare kan använda den här mallen för att utfärda ett intyg till en anställd som har blivit arbetslös, du kan numera även lämna arbetsgivarintyg elektroniskt via Arbetsgivarintyg.nu.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 59 420
Ladda hem arbetsgivarintyg »
Etiketter för denna mall: » anställning » intyg » jobb » lön » personal

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 960)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 889)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 997)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu