Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Resultatanalys | Gratis mall

Resultatanalys | Gratis mall Resultatanalys är en gratis mall för att göra en nollpunktsanalys eller ”Break even analys” för produkter eller projekt. Det här innebär att fastställa den volym och omsättning som krävs för att uppnå nollresultat eller nå ”Break even”.

En resultatanalys för en produkt eller ett projekt kan vara bra att göra på planeringsstadiet innan produktion eller arbete påbörjas. En resultatanalys kan utgöra underlag för prissättningsbeslut eller utgöra underlag för en lönsamhetsbedömning av en produkt eller ett projekt.

I en ”Break even analys” används kostnadsbegreppen rörliga och fasta kostnader. Rörliga kostnader är kostnader som påverkas av volymen och fasta kostnader är kostnader som är oberoende av volymen. I nollpunktsanalys upprättas ett resultatdiagram som visar totala intäkter och totala kostnader. Nollpunkten i ett resultatdiagram är den volym och den omsättning som krävs för att de totala intäkterna skall vara lika stora som de totala kostnaderna och vid denna punkt är resultatet noll. Omsättningen och volymen i nollpunkten kallas för nollpunktsomsättning respektive nollpunktsvolym.

I en resultatanalys kan du avgöra om den volym och omsättning som krävs för en produkt eller ett projekt är rimlig och möjlig att uppnå. Om det inte är rimligt eller möjligt sälja mer än nollpunktsvolymen eller nollpunktsomsättningen så är det meningslöst att påbörja produktion eller arbete för produkten eller projektet.

Du kan använda den här mallen för att göra en resultatanalys och beräkna nollpunktsvolym och nollpunktsomsättning samt upprätta ett resultatdiagram.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 8 436
Etiketter för denna mall: » analys » ekonomistyrning » excel » försäljning » kalkyl » planering » produktion » produktutveckling » räkna » simulering » styrning
juridiskadokument.nu