Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Resultatutvärdering av optioner och terminer | Gratis mall

Resultatutvärdering av optioner och terminer | Gratis mall

Resultatutvärdering av optioner och terminer är en gratis mall som kan användas för att utvärdera vilket resultat positioner i optioner eller terminer ger beroende på marknadsnoteringen för det underliggande instrumentet.

Optioner och terminer är derivatinstrument som härleder sitt värde från ett underliggande finansiellt instrument eller annan vara. För optioner och terminer kan aktier, aktieindex, valutor och råvaror vara underliggande instrument.

Terminer utgör ett avtal om att genomföra en affär vid någon tidpunkt i framtiden till ett i förväg fastställt pris, båda parter är skyldiga att fullfölja detta avtal.

Optioner är ett avtal om att genomföra en affär vid någon tidpunkt i framtiden till ett i förväg fastställt pris, köparen av optionen har en rättighet att genomföra affären medan den part som utfärdat optionen har en skyldighet att fullfölja affären om köparen vill det. Optioner kan vara av typerna köpoption eller säljoption, där köpoptionen ger en rätt att köpa det underliggande instrumentet och säljoptionen ger en rättighet att sälja det underliggande instrumentet. Köpoptioner och säljoptioner kan utfärdas, köpas och säljas, den som köper en option betalar en premie till den som utfärdar optionen.

Då optioner kan utfärdas och köpas kan man ta fyra olika grundpositioner i optioner, man kan utfärda en köpoption, köpa en köpoption, utfärda en säljoption och köpa en säljoption. Dessa fyra grundpositioner kan kombineras med varandra och med köp av det underliggande instrumentet.

Den här mallen för resultatutvärdering av optioner och terminer avser att hjälpa dig med att beräkna vinst och förlust för din totala placering när du tar en grundposition eller kombinerar flera grundpositioner beroende på kursutvecklingen i det underliggande instrumentet. I den här mallen beräknas också courtage för optioner och terminer, både aktiemäklarens courtage och det courtage som NASDAQ OMX tar ut.

I den här mallen kan du se resultatet för din placering i optioner eller terminer vid olika kursnoteringar för det underliggande instrumentet i en resultattabell och i ett resultatdiagram. Du kan använda den här mallen för att utvärdera utfallet för din placering innan du tar position för att bedöma dina möjligheter till vinst eller din risk för förlust.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 820
Etiketter för denna mall: » analys » beslutsunderlag » excel » kalkyl » optioner » räkna » rapporter » statistik
doxservr.se juridiskadokument.nu