Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Kundreskontra | Gratis mall

Kundreskontra | Gratis mall

Kundreskontra är en gratis mall för att föra register över kundfakturor och kundfordringar. Om ditt företag säljer på kredit och utfärdar kundfakturor till kunder så bör ert företag föra register över utfärdade kundfakturor.

Följande text om sidordnad bokföring har hämtats från kapitel 5 i bokföringslagen:

Sidoordnad bokföring
4 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Lag (2006:874).


Kundreskontra är ett register över specifika kundfakturor med uppgift om fakturanummer, kundnamn, fakturadatum, fakturabelopp och kundfordran. I en kundreskontra finns uppgift om total kundfordran och hur denna totala kundfordran fördelar sig på specifika kundfakturor.

Ni kan använda den här mallen för kundreskontra om ni inte använder er av ett faktureringsprogram eller administrationsprogram för att manuellt föra register över kundfakturor. Ni registrerar kundfakturor post för post med hänvisning till verifikationsnummer och fakturanummer för spårbarhet. För varje enskild kundfaktura kan ni registrera totalbelopp för kreditfakturor och inbetalningar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Mallar.biz | 3 384
Etiketter för denna mall: » bokföring » bokslut » excel » fakturering » redovisning » register » revision
juridiskadokument.nu