Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Budget | Gratis mall

Budget | Gratis mall

Budget är en gratis mall för att upprätta resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget för din verksamhet. Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en fullständig budget för er verksamhet.

I den här mallen ingår resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget. En budget är viktig när man behöver låna men även för att uttrycka mål och utkräva ansvar. En budget illustrerar dina planerade aktiviteter i företaget i monetära siffror. Budgetar bör följas upp mot verkliga utfall för att man skall kunna analysera hur det har gått och vad som gick bättre eller sämre än väntat.

En likviditetsbudget visar inbetalningar och utbetalningar och är viktig för att veta kapitalbehovet i en verksamhet. En resultatbudget visar intäkter och kostnader och är viktig för att planera och följa upp resultatet. En balansbudget innehåller tillgångar och skulder och är viktig för att utvärdera företagets fordringar och skulder.

I den här mallen finns det en interaktion mellan alla budgetar då dessa har en koppling och påverkar varandra.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 9 908
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » analys » bokföring » budgetering » ekonomistyrning » excel » försäljning » inköp » organisation » planering » prognos » räkna » redovisning » simulering » styrning
juridiskadokument.nu