Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Fastställelseintyg | Gratis mall

Fastställelseintyg | Gratis mall

Fastställelseintyg är en gratis mall för att upprätta ett intyg om att ett årsbokslut eller en årsredovisning har blivit fastställd. Ett fastställelseintyg skall inkluderas på kopian av årsbokslutet eller årsredovisningen till Bolagsverket.

Ett fastställelseintyg skall skrivas under av en styrelseledamot eller den verkställande direktören om en sådan finns i bolaget. I ett intyg om fastställelse skall det intygas att kopian överensstämmer med originalet och beskrivas huruvida resultaträkning och balansräkning har fastställts på bolagsstämman. Vidare skall ett fastställelseintyg innehålla uppgift om datum för bolagsstämman och om bolagsstämman hade något resultat att disponera.

Om bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition så skall detta anges och om detta förslag inte godkändes skall den av bolagsstämman beslutade resultatdispositionen anges.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 4 041
Etiketter för denna mall: » årsredovisning » bokslut » intyg » redovisning » revision
juridiskadokument.nu