Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Kassaintyg | Gratis mall

Kassaintyg | Gratis mall

Kassaintyg är en gratis mall som kan användas för att intyga att kassainventeringen har gjorts på ett riktigt sätt och att kassasaldot är korrekt angivet per bokslutsdatum.

Ett företag eller en förening som har en kontantkassa i sin verksamhet måste inventera kassan vid bokslut och fastställa kassans storlek per bokslutsdatum. En kassainventering innebär att man summerar valörerna på alla sedlar och mynt i kassan.

Ett kassaintyg uppger kassans saldo per bokslutsdatum för ett företag eller en förening. Den som är ansvarig för inventeringen intygar med en underskrift att kassainventeringen har gjorts på ett riktigt sätt och att kassasaldot är korrekt angivet.

Kassaintyget används för att stämma av kontot för kassan i bokföringen och blir därmed ett viktigt underlag i bokslutsarbetet.

Uppdaterad: 2017-02-04 | Skapad av Mallar.biz | 7 372
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » årsredovisning » bokföring » bokslut » deklaration » förening » intern kontroll » intyg » redovisning » revision » word
juridiskadokument.nu