Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Balansräkning | Gratis mall

Balansräkning | Gratis mall Balansräkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning över ditt företags ställning vid en specifik tidpunkt.

En balansräkning skall enligt Årsredovisningslagen i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar, skulder samt eget kapital på balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen. En balansräkning skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i Årsredovisningslagen och i samma ordning. Postbeskrivningar får dock ändras för att bättre beskriva det specifika företagets verksamhet, nya poster får läggas till och poster får delas upp i delposter. I en balansräkning skall belopp för redovisningsperioden anges samt belopp för närmast föregående jämförelseperiod anges om sådan finns.

Den här mallen för balansräkning är fullständig med hänsyn till de krav som ställs i Årsredovisningslagen enligt den uppställningsform som där anges. En balansräkning skall visa ett företags ställning vid en specifik tidpunkt, det vill säga värdet av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital på balansdagen. En balansräkning skall balansera innebärande att värdet av tillgångarna skall vara lika stort som värdet av skulder, avsättningar och eget kapital. Eget kapital i en balansräkning beräknas som värdet av tillgångarna minus värdet av skulder och avsättningar.

En balansräkning kan användas för att beräkna nyckeltal såsom soliditet, balanslikviditet och kassalikviditet.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 13 689
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » årsredovisning » bokföring » bokslut » budgetering » ekonomistyrning » excel » rapporter » redovisning » revision
juridiskadokument.nu