Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Samtyckesavtal för personuppgifter | Gratis mall

Samtyckesavtal för personuppgifter | Gratis mall

Samtyckesavtal för personuppgifter är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett avtal mellan en personuppgiftsansvarig och en fysisk person när det gäller samtycke till behandling av personuppgifter.

Ett samtyckesavtal innehåller regler om vilka personuppgifter om en fysisk person som får hanteras och hur dessa uppgifter får användas av en personuppgiftsansvarig. Dataskyddsförordningen kräver ett samtycke avseende behandling av känsliga personsuppgifter, behandling av uppgifter som inte krävs för att uppfylla lagar eller avtal och vid publicering av personuppgifter.

Den 25 maj år 2018 kommer Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla som lag i alla EU:s medlemsländer, denna förordning kommer att ersätta personuppgiftslagen (1998:204). Denna förordning innehåller bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter. Om man bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen så kan man bli tvungen att betala sanktionsavgifter på 2-4 % av årsomsättningen. Datasinspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.

En personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Personuppgifter får enbart samlas in för uttryckligt angivna och berättigade syften. Personuppgifter får inte användas i andra syften än de som är uttryckligt angivna. En personuppgiftsansvarig får inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt och skall inte spara uppgifterna längre än nödvändigt.

Ett samtyckesavtal måste skrivas avseende personuppgifter som inte krävs för att uppfylla lagar och avtal, ett sådant avtal krävs även för att få hantera känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Ett samtyckesavtal måste signeras av den som lämnar samtycket, det måste dessutom vara lika lätt att återkalla ett samtycke som att ge ett samtycke. När man återkallar ett samtycke, ansöker om att ändra sina personuppgifter eller vill radera sina personuppgifter så kan man kräva en signerad ansökan, det är viktigt att man kan vara säker på att rätt person gör en sådan ansökan.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2018-01-08 | Skapad av Mallar.biz | 13 443
Etiketter för denna mall: » avtal » försäljning » hemsida » inköp » jobb » kontrakt » personal » word
juridiskadokument.nu