Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem | Gratis mall

Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem | Gratis mall

Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem är en gratis mall som visar hur man kan gå till väga för att testa en metod för att uppnå riskjusterad överavkastning på historiska data och att utvärdera resultatet.

Handel med aktier, optioner och CFD:s med mera innebär en risk att förlora pengar till skillnad mot investeringar i statliga statsskuldväxlar eller statsobligationer som anses vara riskfria placeringar. För att kunna uppnå en riskjusterad överavkastning på börsen krävs det antingen att man har tur eller att man har ett tidsmässigt övertag jämfört andra investerare på börsen. En tradingstrategi eller ett tradingssystem syftar till att skapa en riskjusterad överavkastning för den som tillämpar metoden och en sådan strategi är enbart framgångsrik om det finns en viss ineffektivitet på marknaden.

För att kunna få en uppfattning gällande om en tradingstrategi kan generera riskjusterad överavkastning så måste strategin testas genom simulerade affärer baserat på historiska data och genom en analys av resultaten. En test av en tradingstrategi på historiska data innebär dock inte att samma resultat kan uppnås genom verkliga affärer i framtiden och tradingstrategier kan även sluta fungera efter ett tag på grund av att fler personer tillämpar samma strategi.

En tradingstrategi består av regler för att ta positioner och regler för att avsluta positioner och det är dessa regler som utgör utgångspunkten när ett tradingsystem skall testas. När reglerna för en tradingstrategi är fastlagda bestäms urvalsstorleken beroende på önskat konfidensintervall och därefter inhämtas den historiska data som krävs för testet. I nästa steg skall tagna positioner och avslutade positioner simuleras genom att de placeras i en orderbok. I det sista steget utvärderas avkastningen och risken för tradingstrategin med jämförelse mot riskfri ränta och ett marknadsindex.

En tradingstrategi som innehåller komplicerade regler tar väldigt lång tid att testa med manuella metoder och för sådana tradingstrategier är det smidigast att programmera makron med hjälp av VBA i Excel för att fylla orderboken. I den här mallen för att testa en tradingstrategi har vi skapat en modul i VBA med två subrutiner (makron) som är kopplade till knappar i orderboken. När man trycker på knappen ”Create orders” så fylls orderbladet med tagna positioner och när man trycker på knappen ”Close orders” så fylls orderbladet med datum och priser för de positioner som avslutas.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 2 679
Etiketter för denna mall: » aktier » analys » excel » obligationer » optioner » programmering » räkna » simulering
juridiskadokument.nu