Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

INSERT av DataTable med SqlDataAdapter och SqlBulkCopy (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

INSERT av DataTable med SqlDataAdapter och SqlBulkCopy (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att spara många rader av data samtidigt i en INSERT till en SQL databas genom att använda en DataTable och en SqlDataAdapter eller SqlBulkCopy.

När man skall spara många rader av data i en databastabell är det mer fördelaktigt att processa all data i en klump jämfört med att lägga till varje enskild rad genom enskilda INSERT INTO kommandon. Om man har en lista med rader av data som skall sparas i en databastabell kan man skapa en DataTable och sedan kopiera denna datatabell till en databastabell genom att använda en SqlDataAdapter eller SqlBulkCopy.

En DataTable är en tvådimensionell tabell med kolumner och rader som sparas i minnet. En DataTable skapas genom att man skapar ett objekt av DataTable, lägger till kolumner och lägger till rader. I den här mallen skapas en DataTable utifrån en ASP.NET tabell.

I den här mallen med gratis kod (C# och VB) för INSERT av en DataTable till en databastabell finns det två olika metoder för att lägga till flera rader samtidigt med hjälp av en DataTable. Den ena metoden använder sig av klassen SqlDataAdapter och den andra metoden använder sig av klassen SqlBulkCopy.

Tänk på att du i ditt webbhotell måste ha gjort en inställning för rätt version av ”ASP.NET” avseende din webbsida (den version som anges i filen ”Web.config”). Vi använder Visual Web Developer 2005 (2010) Express Edition för webbprogrammering.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 872
Etiketter för denna mall: » databas » hemsida » programmering » sql » webbsida
juridiskadokument.nu