Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Webbsida | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med webbsida. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

301 REDIRECT till en ny webbsida (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att göra en 301 REDIRECT från gamla webbsidor med webbadresser som inte existerar längre till nya webbsidor med nya webbadresser.

404 URL-omskrivning av URL utan filtillägg (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för URL-omskrivning av SEO-vänliga länkar utan filtillägg med hjälp av 404 hantering i GLOBAL.ASAX filen utan att behöva göra några ändringar i IIS 6 eller IIS 7.

Ansluta till MySQL eller MS SQL databas (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att ansluta en hemsida till en MySQL eller en MS SQL databas så att data kan sparas i, hämtas från och uppdateras i en databas genom SQL kommandon.

Array och multidimensionell Array (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) som visar hur man skapar en Array eller en multidimensionell Array och hur du kan använda en Array för att processa data i listor.

ArrayList med objekt (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) som exemplifierar hur en ArrayList med objekt kan användas för att skicka och presentera data när konceptet för objektorienterad programmering tillämpas.

Beräkningar i SELECT från SQL databas (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för beräkningar i SQL kommandot SELECT för att exempelvis addera, subtrahera, dividera, multiplicera och summera värden.

CSS filer i webbprojekt (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för CSS filer som du kan använda i ett webbprojekt för att styra utseendet på kontroller och text för en hemsida.

DELETE i MS SQL databas (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för SQL kommandot DELETE så att du eller en användare på din webbsida kan ta bort en eller flera poster i en MS SQL databas.

DELETE i MySQL databas (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för SQL kommandot DELETE så att du eller en användare på din webbsida kan ta bort en eller flera poster i en MySQL databas.

DO WHILE och DO UNTIL loopar (C#, VB och ASP.NET)

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för DO WHILE och DO UNTIL loopar som du kan använda när du vill skapa loopar som är förenade med villkor.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu