Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkningar i SELECT från SQL databas (C#, VB och ASP.NET) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkningar i SELECT från SQL databas (C#, VB och ASP.NET) Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för beräkningar i SQL kommandot SELECT för att exempelvis addera, subtrahera, dividera, multiplicera och summera värden.

Om man behöver göra beräkningar på värden i en resultatlista kan det vara smidigt att göra dessa beräkningar direkt i kommandot för SELECT. I ett SELECT kommando kan man exempelvis utföra beräkningar på två fält och skapa ett nytt fält för resultatet eller beräkna summan (SUM), medelvärdet (AVG), antalet (COUNT) eller standardavvikelsen (STD) för grupperade poster.

Om man skall beräkna summan, medelvärdet, antalet eller standardavvikelsen för grupperad data så måste man gruppera poster genom att ange argumentet GROUP BY och de fält som skall visas som unika poster utan att slås ihop. För att undvika problem med ”null” värden vid summaberäkningar kan man använda argumentet COALESCE för att sätta värden till 0 om värden skulle ha värdet ”null”.

Den här koden för beräkningar i ett SELECT kommando är uppdelad i två filer, en aspx sida där information från databasen presenteras och en kodsida (C# eller VB) som innehåller kod för SQL kommandot SELECT. Webbsidan för formuläret är inte kopplad till en ”MasterPage”, ett webbprojekt bör innehålla en ”MasterPage” som är kopplad till CSS-filer så att det blir smidigt att underhålla webbdesignen för hela hemsidan.

Innan det går att hämta data från en databas måste man ha skapat databasen och tabeller i databasen samt skapat en namngiven anslutning till databasen i filen ”Web.config”. I den här mallen har en anslutning till en MySQL databas skapats med namnet ”ConnectionString” och det är till den anslutningen som hänvisning sker innan SQL kommandot utförs.

Koden för SELECT är omgiven av ”Try/Catch/Finally” och detta gör att eventuella felaktigheter i koden hanteras av webbapplikationen vilket är bra för att undvika att felaktigheter i koden måste hanteras av webbservern på webbhotellet.

Tänk på att du i ditt webbhotell måste ha gjort en inställning för rätt version av ”ASP.NET” avseende din webbsida (den version som anges i filen ”Web.config”). Vi använder Visual Web Developer 2005 (2010) Express Edition för webbprogrammering.

Uppdaterad: 2022-11-28 | Skapad av Mallar.biz | 2 023
Ladda hem beräkningar i select från sql databas (c#, vb och asp.net) »
Etiketter för denna mall: » databas » sql » webbsida » hemsida

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 759)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 198)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 064)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu