Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

DELETE i MS SQL databas (C#, VB och ASP.NET) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av DELETE i MS SQL databas (C#, VB och ASP.NET) Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för SQL kommandot DELETE så att du eller en användare på din webbsida kan ta bort en eller flera poster i en MS SQL databas.

Kod för DELETE i en MS SQL databas gör det möjligt för dig att ta bort en eller flera poster från en tabell i enlighet med de villkor som anges efter WHERE i SQL kommandot DELETE. Om man vill ta bort data från flera tabeller kan man använda flera DELETE kommandon eller göra inställningar i databasen så att alla relaterade poster i andra tabeller till den post som tas bort i en tabell också tas bort (CASCADE).

Då tabeller i en relationsdatabas är relaterade till varandra med primärnycklar (primary keys) och främmande nycklar (foreign keys) skapar detta enligt standardinställningarna för tabeller restriktioner när poster skall tas bort från flera tabeller. Om poster skall tas bort från flera tabeller måste poster först tas bort i den tabell som inte har någon tabell som relaterar till dess primärnyckel (tabellen längst ned i hierarkin).

I en MS SQL databas går det att i relationerna för en tabell med en främmande nyckel att ställa in ”ON DELETE CASCADE" för den främmande nyckeln så att ett DELETE kommando i den primära tabellen tar bort alla relaterade poster i den främmande tabellen utan att det innebär några restriktioner.

Den här koden för att ta bort poster i en MS SQL databas är uppdelad i två filer, en aspx sida med tre exempel för DELETE och en kodsida (C# eller VB) som innehåller kod för SQL kommandot DELETE enligt de tre exemplen. Webbsidan för formuläret är inte kopplad till en ”MasterPage”, ett webbprojekt bör innehålla en ”MasterPage” som är kopplad till CSS-filer så att det blir smidigt att underhålla webbdesignen för hela hemsidan.

Innan det går att radera data från en databas måste man ha skapat databasen och tabeller i databasen samt skapat en namngiven anslutning till databasen i filen ”Web.config”. I den här mallen har en anslutning till en MS SQL databas skapats med namnet ”ConnectionString” och det är till den anslutningen som hänvisning sker innan SQL kommandot utförs.

Koden för DELETE är omgiven av ”Try/Catch/Finally” och detta gör att eventuella felaktigheter i koden hanteras av webbapplikationen vilket är bra för att undvika att felaktigheter i koden måste hanteras av webbservern på webbhotellet.

Tänk på att du i ditt webbhotell måste ha gjort en inställning för rätt version av ”ASP.NET” avseende din webbsida (den version som anges i filen ”Web.config”). Vi använder Visual Web Developer 2005 (2010) Express Edition för webbprogrammering.

Uppdaterad: 2022-11-28 | Skapad av Mallar.biz | 1 273
Ladda hem delete i ms sql databas (c#, vb och asp.net) »
Etiketter för denna mall: » databas » sql » webbsida » hemsida » programmering

Utvalda mallar

Gåvobrev (93 765)
Arvskifte (74 566)
Testamente (40 953)
Bouppteckning (27 380)
Samboavtal (23 298)
Äktenskapsförord (15 988)
Anställningsavtal (15 150)
juridiskadokument.nu