Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Beräkningar i SELECT från SQL databas (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Beräkningar i SELECT från SQL databas (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för beräkningar i SQL kommandot SELECT för att exempelvis addera, subtrahera, dividera, multiplicera och summera värden.

Om man behöver göra beräkningar på värden i en resultatlista kan det vara smidigt att göra dessa beräkningar direkt i kommandot för SELECT. I ett SELECT kommando kan man exempelvis utföra beräkningar på två fält och skapa ett nytt fält för resultatet eller beräkna summan (SUM), medelvärdet (AVG), antalet (COUNT) eller standardavvikelsen (STD) för grupperade poster.

Om man skall beräkna summan, medelvärdet, antalet eller standardavvikelsen för grupperad data så måste man gruppera poster genom att ange argumentet GROUP BY och de fält som skall visas som unika poster utan att slås ihop. För att undvika problem med ”null” värden vid summaberäkningar kan man använda argumentet COALESCE för att sätta värden till 0 om värden skulle ha värdet ”null”.

Den här koden för beräkningar i ett SELECT kommando är uppdelad i två filer, en aspx sida där information från databasen presenteras och en kodsida (C# eller VB) som innehåller kod för SQL kommandot SELECT. Webbsidan för formuläret är inte kopplad till en ”MasterPage”, ett webbprojekt bör innehålla en ”MasterPage” som är kopplad till CSS-filer så att det blir smidigt att underhålla webbdesignen för hela hemsidan.

Innan det går att hämta data från en databas måste man ha skapat databasen och tabeller i databasen samt skapat en namngiven anslutning till databasen i filen ”Web.config”. I den här mallen har en anslutning till en MySQL databas skapats med namnet ”ConnectionString” och det är till den anslutningen som hänvisning sker innan SQL kommandot utförs.

Koden för SELECT är omgiven av ”Try/Catch/Finally” och detta gör att eventuella felaktigheter i koden hanteras av webbapplikationen vilket är bra för att undvika att felaktigheter i koden måste hanteras av webbservern på webbhotellet.

Tänk på att du i ditt webbhotell måste ha gjort en inställning för rätt version av ”ASP.NET” avseende din webbsida (den version som anges i filen ”Web.config”). Vi använder Visual Web Developer 2005 (2010) Express Edition för webbprogrammering.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-02 | Skapad av Mallar.biz | 1 328
Etiketter för denna mall: » databas » hemsida » sql » webbsida
juridiskadokument.nu