Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Projektplanering med Gantt schema | Gratis mall

Projektplanering med Gantt schema | Gratis mall

Projektplanering med Gantt schema är en gratis mall för att planera när aktiviteter i ett projekt skall genomföras. Ett projekt är en serie av uppgifter eller aktiviteter som skall genomföras för att uppnå ett resultat, exempelvis utveckling av en produkt, byggnation av ett hus eller genomförandet av en marknadsföringskampanj.

Projekt kan vara väldigt komplexa och sträcka sig över flera år från start till slutförande med massor av uppgifter som skall slutföras. Projekt kan också vara enkla och kortare. Med den här mallen så kan du göra både en aktivitetsplan och en tidplan för ditt projekt samtidigt.

Projekt styrs vanligtvis genom tre faser:

1. Planering: denna fas innebär att sätta mål för projektet, att definiera projektet och att skapa en projektorganisation.
2. Schemaläggning: denna fas innebär att identifiera de aktiviteter som skall genomföras och att tilldela resurser till aktiviteterna, dessa resurser kan vara människor, kapital, utrustning och material.
3. Kontroll: denna fas innebär att kontrollera och övervaka resurser, kostnader, kvalitet, tidsåtgång och annat. Denna kontrollfas kan innebära förändringar i tidigare fastställda planer.

Den här mallen för projektplanering kan användas för ett projekt när de aktiviteter som skall genomföras i projektet skall identifieras och när tidsplanering för dessa aktiviteter skall göras. Aktiviteter i ett projekt är oftast inte oberoende av varandra utan för att vissa aktiviteter skall kunna genomföras kan det krävas att en eller flera aktiviteter redan har slutförts. En aktivitet kan därmed ha flera förkrav, i den här mallen för projektplanering med Gantt schema kan 4 olika förkrav definieras för varje aktivitet.

Varje aktivitet i projektet skall sorteras så att de aktiviteter som måste ligga först också skall ligga först i listan över aktiviteter. När aktiviteterna är identifierade antecknar du dessa och anger vilken tid det tar att slutföra varje aktivitet.

I den här mallen beräknas när en viss aktivitet tidigast kan börja, när en aktivitet tidigast kan färdigställas, när en aktivitet senast kan börja utan att äventyra hela projekttiden och när en aktivitet senast kan slutföras utan att äventyra hela projekttiden. I den här mallen beräknas också ”Slack” vilket är den tid som en viss aktivitet kan försenas utan att hela projekttiden äventyras. Aktiviteter som inte har någon ”Slacktid” är kritiska och kan inte bli försenade utan att hela projekttiden äventyras. Kritiska aktiviteter sägs utgöra den kritiska stigen och är den serie som bestämmer den totala projekttiden.

I den här mallen visas alla aktiviteter i ett Gantt schema för att det skall vara lätt att överblicka när aktiviteter skall genomföras i tiden. Du kan använda den här mallen för att planera aktiviteter och tid i ett projekt.

Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 7 599
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » aktivitetsplan » excel » planering » projekt » schemaläggning » styrning » tid » tidplan
juridiskadokument.nu