Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Frivillig ansökan om konkurs | Gratis mall

Frivillig ansökan om konkurs | Gratis mall

Frivillig ansökan om konkurs är en gratis mall för att frivilligt skapa en konkursansökan för dig själv eller ditt företag. Denna konkursansökan skall sändas till den tingsrätt där du är folkbokförd eller där ditt företags styrelse har sitt säte den 1 november året innan konkursansökan görs.

Bestämmelser om konkurs och konkursansökningar finns i konkurslagen, Konkurslag (1967:672). Om du vill försätta dig själv eller ditt företag i konkurs räcker det med att ange att du eller ditt företag är på obestånd.

Följande är ett utdrag från kapitel 2 i konkurslagen, Konkurslag (1967:672):

7 § En uppgift av gäldenären att han är insolvent skall godtas, om det inte finns särskilda skäl att inte göra det.

8 § Om inte annat visas, anses en gäldenär vara insolvent, när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken inom de senaste sex månaderna före konkursansökningen har framgått att han saknat tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. Detsamma gäller, om gäldenären har förklarat sig ställa in sina betalningar.


En egen ansökan om konkurs är avgiftsfri. En konkursansökan ska vara undertecknad av dig som söker eller ditt ombud och i ansökningen skall det anges att du är på obestånd. Om du företräds av ombud ska du ange dennes namn, postadress samt telefonnummer och bifoga en fullmakt.

Gäller konkursansökan en fysisk person skall alltid ett hemortsbevis för dig bifogas och om konkursansökan avser en juridisk person skall alltid ett registreringsbevis för ditt företag bifogas. Hemortsbevis kan beställas från Skatteverket och registreringsbevis kan beställas från Bolagsverket.

Till en konkursansökan skall du bifoga en underskriven förteckning över tillgångar och skulder med uppgift om borgenärernas namn och postadress. Om ansökan görs av ett dödsbo skall bouppteckning och registreringsbevis för bouppteckning bifogas. Om det är ett företag som ansöker om konkurs skall även antalet anställda anges.

Du kan använda den här mallen för att frivilligt ansöka om konkurs till tingsrätten.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Mallar.biz | 7 836
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » rättegång » tvist » word
juridiskadokument.nu