Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott är en gratis mall som kan användas som bevis eller styrkande handling för ett tillskott från en aktieägare till ett aktiebolag.

Aktieägartillskott utgör överföringar av likvida medel eller egendom från en aktieägare till ett aktiebolag. Syftet med ett aktieägartillskott är att öka det egna kapitalet i ett aktiebolag för att kanske undvika konkurs eller för att genomföra investeringar. Ett aktieägartillskott är ett alternativ till en nyemission när det egna kapitalet behöver ökas.

Aktieägartillskott kan vara ovillkorade eller villkorade. Ett ovillkorat aktieägartillskott innebär att aktieägaren avstår möjligheten att återfå överfört belopp. Ett villkorat aktieägartillskott kan innebära att aktieägaren kräver att aktieägartillskottet skall återbetalas när det finns balanserade vinstmedel att tillgå.

För ett ovillkorat aktieägartillskott får aktieägaren lägga till beloppet för aktieägartillskottet till anskaffningsvärdet för dennes aktier, detta får dock inte göras vid villkorade aktieägartillskott.

Du kan använda den här mallen för att dokumentera ett aktieägartillskott från en aktieägare till ett aktiebolag.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 24 452
Ladda hem villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » aktier » avtal » redovisning » revision » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 872)
Arvskifte (83 676)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 683)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu