Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

VD-instruktion, riktlinjer och anvisningar för VD - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av VD-instruktion, riktlinjer och anvisningar för VD VD-instruktion är en gratis mall för att upprätta ett dokument med styrelsen riktlinjer och anvisningar för den verkställande direktörens arbete och ansvar i ett aktiebolag.

Den verkställande direktören skall enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen i aktiebolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. En VD-instruktion är ett dokument som är fastställt av styrelsen och som anger de riktlinjer och anvisningar som den verkställande direktören skall följa.

Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner om vilken information som skall meddelas styrelsen så att styrelsen kan fullgöra sitt uppdrag och göra de bedömningar som krävs för att kunna uppfylla kraven enligt aktiebolagslagen.

Det är styrelsens ansvar att skapa en instruktion för den verkställande direktören så att VD vet vad han skall göra och vad han inte får göra. Med en VD-instruktion kan styrelsen ge VD befogenheter och ansvar för arbetsuppgifter i aktiebolaget. En VD-instruktion kan även innehålla begränsningar i handlingsfriheten för VD.

En VD:s normala arbetsuppgifter innebär att sköta den operativa verksamheten och därmed implementera de mål och strategier som har beslutats av styrelsen samt följa den budget som styrelsen beslutat om. VD kan dock ansvara för att ta fram förslag till mål, strategi och budget och presentera detta för aktiebolagets styrelse. VD ansvarar för att bokföringen sköts i enlighet med lagar, att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt och att de interna rutinerna enligt den interna kontrollen följs.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en VD-instruktion till den verkställande direktören i ett aktiebolag.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 12 128
Ladda hem vd-instruktion, riktlinjer och anvisningar för vd »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » jobb » organisation » personal » styrning » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 958)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 888)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 997)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu