Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Uppsägning av hyresavtal pga förverkande (bostadslägenhet) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Uppsägning av hyresavtal pga förverkande (bostadslägenhet) Uppsägning av hyresavtal på grund av förverkande är en gratis mall som kan användas för att säga upp en bostadshyresgäst som har misskött sig på andra sätt än att inte betala hyran.

I den här mallen för uppsägning av bostadslägenhet på grund av förverkande ingår det också en mall för intyg av delgivning.

En hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal utan att behöva tillämpa den avtalsenliga uppsägningstiden om hyresgästen missköter sig grovt. I vissa fall måste hyresvärden skicka en tillsägelse med rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress och andra fall måste hyresvärden säga upp hyresavtalet inom 2 månader från det att han fick kännedom om misskötseln. Vad som gäller vid olika typer av förverkande anges i kapitel 12 i Jordabalken (1970:994).

Om det förekommer störningar i boendet som inte är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning så skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.
Du som hyresvärd kan välja att direkt ansöka om avhysning hos Kronofogden utan att först skicka en uppsägning på grund av förverkande.

Om det inte är möjligt att överlämna en uppsägning personligen så skall uppsägningen överlämnas till annan person på hemvisten och skickas med rekommenderat brev till hyresgästen. Om det inte går att överlämna uppsägningen till annan person på hemvisten skall ett brev läggas i hyresgästens brevlåda och ett rekommenderat brev skickas till hyresgästen. Processen för delgivningen måste dock följa den här ordningen för att vara verksam. Ett vittne eller en stämningsman bör vara med och intyga delgivningen.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 7 602
Ladda hem uppsägning av hyresavtal pga förverkande (bostadslägenhet) »
Etiketter för denna mall: » avtal » hyra » kontrakt » rättegång » tvist » uppsägning » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (94 655)
Arvskifte (75 125)
Testamente (41 404)
Bouppteckning (27 767)
Samboavtal (23 886)
Äktenskapsförord (16 244)
Anställningsavtal (15 557)
juridiskadokument.nu