Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

SELECT från MySQL databas (C#, VB och ASP.NET) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av SELECT från MySQL databas (C#, VB och ASP.NET) Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att hämta data från en MySQL databas med hjälp av SELECT och att sedan presentera information på webbsidan med hjälp av hämtad data.

Kod för SELECT från en MySQL databas gör det möjlig för dig att hämta data från en eller flera tabeller i en databas och att göra beräkningar på dessa data. Med hjälp av SELECT kan du hämta data från flera relaterade tabeller som är länkade mellan primärnycklar (primary keys) och främmande nycklar (foreign keys).

Syftet med SELECT från en MySQL databas är många gånger att presentera information på en hemsida och det finns olika tillvägagångssätt för att presentera information från en databas. I den här mallen presenterar vi fyra olika sätt att hantera SELECT.

Det första alternativet innebär att vi väljer endast ett värde från en tabell i en MySQL databas och presenterar en jämförelse i en etikett (label). Det andra alternativet innebär att vi använder en ”MySqlDataReader” för att presentera data i en ”repeater”. Det tredje alternativet innebär att vi använder en ”MySqlDataReader” för att presentera en rad av data i ett formulär och det fjärde alternativet innebär att vi använder ett ”DataSet” för att presentera grupperad data i en ”repeater”.

Den här koden för att hämta data från en MySQL databas är uppdelad i två filer, en aspx sida där information från databasen presenteras och en kodsida (C# eller VB) som innehåller kod för SQL kommandot SELECT. Webbsidan för formuläret är inte kopplad till en ”MasterPage”, ett webbprojekt bör innehålla en ”MasterPage” som är kopplad till CSS-filer så att det blir smidigt att underhålla webbdesignen för hela hemsidan.

Innan det går att hämta data från en MySQL databas måste man ha skapat databasen och tabeller i databasen samt skapat en namngiven anslutning till databasen i filen ”Web.config”. I den här mallen har en anslutning till MySQL databasen skapats med namnet ”ConnectionString” och det är till den anslutningen som hänvisning sker innan SQL kommandot utförs.

Koden för SELECT är omgiven av ”Try/Catch/Finally” och detta gör att eventuella felaktigheter i koden hanteras av webbapplikationen vilket är bra för att undvika att felaktigheter i koden måste hanteras av webbservern på webbhotellet.

Tänk på att du i ditt webbhotell måste ha gjort en inställning för rätt version av ”ASP.NET” avseende din webbsida (den version som anges i filen ”Web.config”). Vi använder Visual Web Developer 2005 (2010) Express Edition för webbprogrammering.

Uppdaterad: 2022-11-28 | Skapad av Mallar.biz | 913
Ladda hem select från mysql databas (c#, vb och asp.net) »
Etiketter för denna mall: » databas » sql » webbsida » hemsida » programmering

Utvalda mallar

Gåvobrev (95 297)
Arvskifte (75 551)
Testamente (41 715)
Bouppteckning (28 091)
Samboavtal (24 301)
Äktenskapsförord (16 477)
Anställningsavtal (15 795)
juridiskadokument.nu