Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Sekretessavtal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Sekretessavtal Sekretessavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal om sekretess mellan en arbetsgivare och en anställd. Ett sekretessavtal är ett avtal som reglerar rätten till information, kunskap och dess spridning mellan två eller flera parter.

I samband med att ett företag anställer personal och skriver avtal om anställning är det ofta också önskvärt att upprätta ett sekretessavtal mellan arbetsgivaren och den anställde. I ett avtal om sekretess förklarar den ene parten att denne har information, erfarenheter och kunskap som inte får spridas till en annan part. Ett avtal om sekretess kan också innehålla konkurrensförbud innebärande att den anställde under anställningstiden och under en tid därefter inte får använda erhållen kunskap från arbetsgivaren till att starta konkurrerande verksamhet.

Ett sekretessavtal innebär en tystnadsplikt och lojalitetsförklaring från den anställdes sida och om den anställde inte efterföljer sekretessavtalet så kan den anställde bli tvungen att ersätta arbetsgivaren för den skada som avtalsbrottet har orsakat.

Ett sekretessavtal skrivs under av den anställde och arbetsgivaren, parterna skall dessutom få ett exemplar var av det undertecknade avtalet.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 24 059
Ladda hem sekretessavtal »
Etiketter för denna mall: » anställning » avtal » jobb » kontrakt » personal » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 872)
Arvskifte (83 676)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 683)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu