Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Nuvärdesberäkning av periodbetalningar (annuiteter) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Nuvärdesberäkning av periodbetalningar (annuiteter) Nuvärdesberäkning av periodbetalningar är en gratis mall som kan användas för att beräkna nuvärdet av framtida betalningar som sker med lika stora belopp per period och/eller av en betalning som sker vid ett tillfälle.

Periodbetalningar är betalningar som erhålls eller erläggs med lika stora belopp per period och sådana betalningar kallas för annuiteter. Det nominella värdet av framtida periodbetalningar är normalt alltid högre än nuvärdet av framtida periodbetalningar eftersom en nuvärdesberäkning tar hänsyn till tidsvärdet av pengar.

Tidsvärdet av pengar innebär att 100 SEK i plånboken idag är mer värt än 100 SEK som inbetalas om 3 år eftersom du kan förränta de 100 SEK som du har i plånboken idag under 3 år och därmed ha mer än 100 SEK om 3 år. I en nuvärdesberäkning tas hänsyn till tidsvärdet av pengar genom att de framtida betalningarna diskonteras med en diskonteringsränta.

Den diskonteringsränta som används för att beräkna nuvärdet anges normalt alltid som en enkel årsränta och skall motsvara den bästa ränta (avkastning) som du kan erhålla från en alternativ investering med samma risk och löptid. Med risk menas den osäkerhet som finns i de framtida betalningarna och hänsyn till risk kan tas genom att den riskfria räntan justeras upp med en riskpremie.

Den riskfria räntan antas utgöras av räntan på statskuldsväxlar och statsobligationer och genom att studera räntan på sådana instrument med olika löptider går det att få en uppfattning om den riskfria räntan. En riskpremie utgör den extra ränta som en investerare kräver i kompensation för risken i framtida betalningar.

Du kan använda den här mallen för att beräkna nuvärdet av framtida periodbetalningar och en slutlig betalning eller för att enbart beräkna nuvärdet för en enstaka betalning. Diskonteringsräntan anges som en årsränta och denna årsränta divideras med det antal perioder per år då periodbetalningar sker för att komma fram till en periodränta som kan användas för att diskontera periodbetalningarna.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 10 882
Ladda hem nuvärdesberäkning av periodbetalningar (annuiteter) »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » lån » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 532)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 754)
Anställningsavtal (18 659)
juridiskadokument.nu