Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Leverantörsutvärdering - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Leverantörsutvärdering Leverantörsutvärdering är en gratis mall för att göra en jämförelse av olika leverantörer genom att betygsätta dessa på flera viktade faktorer för att kunna välja den eller de leverantörer som bäst uppfyller ditt företags krav.

Då ett företag behöver anskaffa varor och tjänster för sin verksamhet måste företaget välja de leverantörer som skall leverera dessa varor och tjänster. Att välja leverantörer utgör ett beslut där man måste ta hänsyn till många olika faktorer. Vilka faktorer som är viktiga samt faktorernas relativa viktighet beror på det specifika företaget och dess strategiska inriktning.

Viktiga faktorer vid val av leverantör kan vara pris, kompetens, tillförlitlighet, kvalitet, teknisk assistans och sortiment. Varje faktor tillsätts en vikt och därefter betygsätts varje leverantör på dessa faktorer enligt en fastställd betygsskala.

Leverantörsutvärdering innebär först att hitta lämpliga leverantörer som möjligen kan leverera de varor eller tjänster som ditt företag efterfrågar. Därefter skall faktorer väljas ut och vikter sättas för varje faktor, detta skall göras utifrån företagets strategi när det gäller leveranskedja och logistik.

Det är viktigt att välja kompetenta leverantörer då en leveranskedja aldrig är starkare än dess svagaste länk. Ett felaktigt val av leverantörer kan vara förödande för ditt företags prestationer gentemot dina kunder. Många väljer att ingå långsiktiga relationer med sina leverantörer och integrera leverantörerna med företaget så att båda parter kan utvecklas och förbättras tillsammans.

Du kan använda den här mallen för att göra en leverantörsutvärdering av möjliga leverantörer av varor och tjänster. För varje leverantör beräknas ett viktat totalbetyg som kan användas för att jämföra och välja de leverantörer som bäst uppfyller ditt företags krav.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 8 438
Ladda hem leverantörsutvärdering »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » beställning » excel » inköp » kvalitet » styrning

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 759)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 198)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 064)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu