Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Kostnadsslagsindelad resultaträkning | Gratis mall

Kostnadsslagsindelad resultaträkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en resultatrapport för ditt företag där kostnaderna är uppdelade i kostnadsslag.

En resultaträkning skall enligt årsredovisningslagen i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. En resultaträkning kan enligt Årsredovisningslagen vara antingen kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad och ett byte av uppställningsform får endast ske om det finns särskilda skäl och då skall upplysning om skälen lämnas i not. I en resultaträkning skall belopp för redovisningsperioden anges samt belopp för närmast föregående jämförelseperiod anges om sådan finns.

Den här mallen för kostnadsslagsindelad resultaträkning är fullständig med hänsyn till kraven för denna typ av redovisning enligt Årsredovisningslagen. En resultaträkning skall visa ett företags prestationer och resursförbrukningen under en specifik period. Ett företags totala prestation mäts med måttet resultat och detta resultat kan vara positivt och anges då som vinst eller negativt och anges då som förlust.

Ett företags resultat mäts som intäkter minus kostnader, där intäkter utgör värdet av utförda prestationer och där kostnader utgör värdet av förbrukade resurser. En kostnadsslagsindelad resultaträkning innehåller flera resultatmått för att ge en bra översikt av resultatets uppbyggnad.

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning är kostnaderna uppdelade i olika kostnadsslag såsom råvaror och förnödenheter, personalkostnader, externa kostnader och avskrivningar. Man skall inte känna sig alltför låst till postrubrikerna i en resultaträkning utan dessa kan ändras för att bättre beskriva intäkter och kostnader i det specifika företaget.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 5 514
Ladda hem kostnadsslagsindelad resultaträkning »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » bokföring » bokslut » excel » rapporter » redovisning » revision » årsredovisning
juridiskadokument.nu