Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Faktorbedömning vid lokalisering - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Faktorbedömning vid lokalisering Faktorbedömning för lokalisering är en gratis mall för att utvärdera olika lokaliseringsalternativ genom att vikta faktorer och betygsätta lokaliseringsalternativen på varje faktor.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man skall bestämma var man skall placera en fabrik, ett kontor eller en affär geografiskt. Dessa faktorer kan vara både kvalitativa och kvantitativa. Faktorbedömning för lokalisering är en objektiv metod som kan användas för att jämföra olika alternativ och bestämma vilket alternativ som är bäst utifrån viktning och betygsättning av både kvalitativa och kvantitativa faktorer.

När man skall göra en faktorbedömning skall man först identifiera kritiska nyckelfaktorer vilka är faktorer som är avgörande för företagets framgång. Kritiska nyckelfaktorer kan exempelvis vara arbetskraftskostnad, tillgänglighet på arbetskraft, utbildningsnivå på arbetskraft, närhet till råvara, närhet till kunder, skatter och investeringsutgifter.

När de kritiska nyckelfaktorerna har valts ut skall dessa tilldelas vikter så att man särskilja mer viktiga faktorer från mindre viktiga faktorer, i den här mallen skall vikterna summera till 100 %. Viktningen skall utgå ifrån företagets målsättningar och strategier så att dessa avspeglas i faktorernas vikter.

När nyckelfaktorerna har viktats skall varje lokalisering betygsättas på respektive faktor enligt en förutbestämd skala, exempelvis 1 till 10 eller 1 till 100. Summan av vikt multiplicerat med betyg ger ett viktat totalbetyg för varje lokaliseringsalternativ och detta totalbetyg används för att jämföra och välja lokalisering.

Du kan använda den här mallen för att göra en faktorbedömning för lokalisering och välja det alternativ som har det högsta viktade totalbetyget.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 1 731
Ladda hem faktorbedömning vid lokalisering »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » excel » försäljning » lager » produktion

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu