Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Ekvivalentkalkyl - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Ekvivalentkalkyl Ekvivalentkalkyl är en gratis mall för att upprätta en periodkalkyl för flera produkter som använder och förbrukar samma resurser under en viss period. En ekvivalentkalkyl är speciellt anpassad för processindustrin såsom tegelbruk, pappersmassaföretag eller sågverk.

En ekvivalentkalkyl är en periodkalkyl då denna utgår från den totala kostnaden under en viss period, exempelvis en månad eller ett år. I en ekvivalentkalkyl fördelas den totala kostnaden till kalkylobjekt beroende på hur mycket resurser de har förbrukat i tillverkningsprocessen. Kostnadsfördelningen i en ekvivalentkalkyl görs med hjälp av ekvivalentmängd för olika produkter. Ekvivalentmängd är ett ekvivalenttal multiplicerat med volym.

Ekvivalenttal är tal som skall svara mot hur kalkylobjekt i förhållande till varandra förbrukar resurser i produktionsprocessen. Om vi har två produkter där den ena förbrukar dubbelt så mycket som den andra produkten så kan vi ge den första produkten ett ekvivalenttal om 2 och den andra produkten ett ekvivalenttal om 1.

En ekvivalentkalkyl kan användas både som förkalkyl och efterkalkyl för både prissättning och lönsamhetsbedömning. Ekvivalentkalkyler är enkla att upprätta och att underhålla men har ändå god kausalitet då ekvivalenttal och volym ger en rättvis fördelning av kostnader till kalkylobjekt.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en ekvivalentkalkyl för produkter som förbrukar samma resurser under en period.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 6 974
Ladda hem ekvivalentkalkyl »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (101 609)
Arvskifte (79 672)
Testamente (45 245)
Bouppteckning (31 223)
Samboavtal (28 398)
Äktenskapsförord (18 865)
Anställningsavtal (17 850)
juridiskadokument.nu