Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkna ekonomisk produktionskvantitet - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkna ekonomisk produktionskvantitet Ekonomisk produktionskvantitet är en gratis mall för att bestämma den optimala tillverkningsvolymen i varje tillverkningsorder för varor med oberoende efterfrågan.

Oberoende efterfrågan innebär att efterfrågan på en vara inte beror på efterfrågan för andra varor, det vill säga att det inte finns något samband mellan varorna. Med beroende efterfrågan menas att efterfrågan på en vara beror på efterfrågan på andra varor, det vill säga en vara ingår som komponent i en eller flera andra varor.

Modellen för ekonomisk produktionskvantitet tar till skillnad från modellen för ekonomisk inköpskvantitet hänsyn till att lagret byggs upp över en period i tiden. Modellen för ekonomisk inköpskvantitet antar att material eller varor levereras i klump vid ett tillfälle. Modellen för ekonomisk produktionskvantitet kan användas när det är kontinuerliga lagerflöden, när lager byggs upp över tiden eller när enheter produceras och säljs samtidigt. Modellen för ekonomisk produktionskvantitet tar hänsyn till den dagliga produktionshastigheten och den dagliga efterfrågan.

Mallen för att beräkna optimal produktionskvantitet bygger på följande antaganden:
1. Den förväntade efterfrågan har prognostiserats och efterfrågan är oberoende
2. Produktionshastigheten per dag är känd
3. De enda rörliga kostnaderna för tillverkning och lagring är omställningskostnaden och hanteringskostnaden
4. Det går att undvika att lagret tar slut om produktion påbörjas i rätt tid

För att kunna beräkna ekonomisk produktionskvantitet behöver man ha data om den totala efterfrågan på en vara i volym under ett år, den rörliga omställningskostnaden för varje tillverkningsorder, produktionshastigheten per dag, inköpspriset för varan och hanteringskostnaden i procent av inköpspriset. Omställningskostnaden är kostnaden för att förbereda en maskin för en tillverkningsserie och kan bestå av personalkostnad, avskrivning på verktyg och förbrukningsmaterial. Hanteringskostnaden är kostnaden för att hålla varor i lager såsom kostnader för lagerutrymme, ränta på bundet kapital, försäkringar och inkurans.

Målet med modellen för ekonomisk produktionskvantitet är att minimera totalkostnaden för tillverkning och lagring. Den optimala produktionskvantiteten är den kvantitet där den totala omställningskostnaden och hanteringskostnaden är lägst.

Du kan använda den här mallen för att beräkna optimal produktionsvolym för en tillverkningsorder. Du kan få information om den totala kostnaden, antalet omställningar per år, maximal lagernivå och genomsnittslager. I denna mall görs beräkningar för en vara och om man vill göra beräkningar på flera varor samtidigt kan ett lagerprogram eller lagersystem vara att rekommendera.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 3 202
Ladda hem beräkna ekonomisk produktionskvantitet »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » beställning » ekonomistyrning » excel » kalkyl » lager » mps » mrp » produktion » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu