Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkna ekonomisk inköpskvantitet - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkna ekonomisk inköpskvantitet Ekonomisk inköpskvantitet är en gratis mall för att bestämma när man skall beställa varor och hur mycket som skall köpas in av varor som har en oberoende efterfrågan.

Oberoende efterfrågan innebär att efterfrågan på en vara inte beror på efterfrågan för andra varor, det vill säga att det inte finns något samband mellan varorna. Med beroende efterfrågan menas att efterfrågan på en vara beror på efterfrågan på andra varor, det vill säga en vara ingår som komponent i en eller flera andra varor.

Modellen för ekonomisk inköpskvantitet är en gammal och allmänt känd modell som används för att beräkna den optimala inköpskvantiteten vid varje inköpstillfälle och utifrån detta kan man även bestämma när inköp skall ske.

Modellen för att beräkna optimal inköpskvantitet bygger på följande antaganden:
1. Den förväntade efterfrågan har prognostiserats och efterfrågan är oberoende
2. Leveranstiden mellan beställningstidpunkt och inleverans är känd
3. Varorna i en beställning levereras i en sändning och tas emot en gång
4. De enda rörliga kostnaderna för inköp och lagring är orderkostnaden och hanteringskostnaden
5. Det går att undvika att lagret tar slut om beställningar görs i rätt tid

För att kunna beräkna ekonomisk inköpskvantitet behöver man ha data om den totala efterfrågan på en vara i volym under ett år, den rörliga orderkostnaden för varje beställning, inköpspriset för varan och hanteringskostnaden i procent av inköpspriset. Orderkostnaden är kostnaden för att förbereda och skapa en inköpsorder och kan inkludera personalkostnader, papper, avskrivning på inventarier och porto. Hanteringskostnaden är kostnaden för att hålla varor i lager såsom kostnader för lagerutrymme, ränta på bundet kapital, försäkringar och inkurans.

Målet med modellen för ekonomisk inköpskvantitet är att minimera totalkostnaden för inköp och lagring. Den optimala inköpskvantiteten är den kvantitet där den totala orderkostnaden, hanteringskostnaden och materialkostnaden är lägst.

Du kan använda den här mallen för att beräkna den ekonomiska inköpskvantiteten för varor eller material med oberoende efterfrågan. Du kan ta hänsyn till kvantitetsrabatter i upp till 10 nivåer och även få fram information om den totala kostnaden, antalet beställningar per år och tiden mellan beställningar. I denna mall görs beräkningar för en vara och om man vill göra beräkningar på flera varor samtidigt kan ett lagerprogram eller lagersystem vara att rekommendera.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 4 996
Ladda hem beräkna ekonomisk inköpskvantitet »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » beställning » ekonomistyrning » excel » inköp » kalkyl » lager » leverans » mps » mrp » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu