Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Bolagsordning | Gratis mall

Bolagsordning är en gratis mall för att upprätta en bolagsordning för ett aktiebolag. En bolagsordning är en handling i ett aktiebolag som skall beskriva ett aktiebolag, hur det skall styras, aktieägarnas rättigheter och bestämmelser om aktiekapitalet.

En bolagsordning skall första gången upprättas i samband med ett aktiebolags bildande och denna bolagsordning skall då bifogas stiftelseurkunden.

En bolagsordning skall enligt kapitel 3 i aktiebolagslagen innehålla följande:
1 § Bolagsordningen ska ange
1. bolagets företagsnamn,
2. den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,
4. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet,
5. antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det högsta antalet aktier,
6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter,
7. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelsesuppleanter, om sådana ska finnas,
8. antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer, om revisor ska finnas enligt 9 kap. 1 §,
9. hur bolagsstämma ska sammankallas, och
10. den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta.

När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges enligt första stycket 6 och 7, ska arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda inte räknas med.

I fråga om publika aktiebolag gäller även 11 §. Lag (2018:1682).

11 § I fråga om publika aktiebolag, vars företagsnamn inte innehåller ordet publikt, ska i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter företagsnamnet. Lag (2018:1682).


Ändringar i bolagsordningen skall beslutas av bolagsstämman i ett aktiebolag vilket innebär att det endast är aktieägarna som kan genomföra ändringar i bolagsordningen.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Mallar.biz | 4 335
Ladda hem bolagsordning »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » bokslut » bolagsbildning » protokoll » redovisning » revision » rättegång » styrning » word » årsredovisning
juridiskadokument.nu