Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Besked om avsked - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Besked om avsked Besked om avsked av personal är en gratis mall för att skapa ett avskedsbesked till anställda som grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avskedande kan endast ske då den anställde har misskött sig grovt och han skall då omedelbart lämna anställningen.

I beskedet om avsked till en anställd skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren bör iakttaga om denne vill ogiltigförklara eller kräva skadestånd med anledning av avskedandet. I ett avskedsbesked skall även anges huruvida den anställde har företrädesrätt till återanställning eller inte och om arbetstagaren måste göra en anmälan till arbetsgivaren för att företrädesrätten skall gälla.

En arbetstagare som har blivit avskedad har inte företrädesrätt till återanställning.

Arbetsgivaren är på arbetstagarens begäran skyldig att ge den anställde en skriftlig motivering till avskedet.

Ett besked om avsked skall lämnas till den anställde personligen men kan om det inte är möjligt att göra detta skickas i rekommenderat brev till den anställdes senast kända adress.

Vid avsked skall arbetstagaren och arbetstagarens arbetstagarorganisation varslas eller informeras minst en vecka före det att anställningen upphör. Vid avsked tillämpas ingen uppsägningstid utan anställningen upphör omedelbart när arbetstagaren har mottagit beskedet om avsked.

Ett avsked får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan avskedet. Omständigheter som kan leda till avsked är att den anställde grovt har misskött sig genom exempelvis brottsliga handlingar eller avsiktliga fel.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 9 144
Ladda hem besked om avsked »
Etiketter för denna mall: » anställning » jobb » personal » rättegång » tvist » uppsägning » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu