Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkna ränta på periodsparande - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkna ränta på periodsparande Beräkna ränta på periodsparande är en gratis mall för att beräkna vad en startinvestering och löpande periodsparande ger för slutvärde efter valt antal perioder när hänsyn till ränta på ränta effekten har tagits.

Löpande periodsparande kan innebära ett månadssparande där man sätter av ett visst belopp av lönen varje månad i en fond. Detta månadssparande gör att ditt kapital och din förmögenhet växer kontinuerligt varje månad med det du sparar och med ränta på ränta effekten. Ränta på ränta effekten innebär att man får ränta eller avkastning även på den ränta eller avkastning som erhålls under förutsättning att denna återinvesteras. Ränta på ränta effekten blir större ju fler gånger förräntning sker under en given tidsperiod.

Ränta på ränta effekten begränsas av att du måste betala skatt på kapitalinkomster, kapitalskatt, vid vissa tillfällen under din placeringshorisont. Om du sparar på ett vanligt bankkonto måste du betala skatt på erhållen ränta vid slutet av varje kalenderår, bankerna lämnar kontrolluppgift på den ränta som du har fått och denna ränteinkomst förtrycks sedan på din deklaration. Om du sparar i fonder behöver du inte betala skatt förrän det år då du säljer av fonderna. Tänk på att desto färre gånger du behöver betala kapitalskatt under placeringsperioden desto högre blir din totala avkastning och behållning efter skatt allt annat lika.

Det är skattemässigt mer fördelaktigt att spara i aktier eller fonder jämfört med vanligt banksparande på bankkonto då du kan hålla inne skatten på fondsparande och aktiesparande tills det att du säljer av dessa tillgångar.

Med hjälp av den här mallen för att beräkna ränta på periodsparande kan du räkna ut hur mycket ditt startsparande och periodsparande har växt till efter ett visst antal perioder utifrån en given räntesats eller tillväxttakt som du har valt. Om du placerar 1000 kronor från början och sedan sätter av 200 kronor per år i fondsparande så kommer du att ha cirka 11 942 kronor om 30 år om den genomsnittliga räntesatsen är 3 % per år och ingen hänsyn till skatt tas.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 3 555
Ladda hem beräkna ränta på periodsparande »
Etiketter för denna mall: » aktier » excel » prognos » räkna » simulering » analys

Utvalda mallar

Gåvobrev (101 609)
Arvskifte (79 674)
Testamente (45 245)
Bouppteckning (31 224)
Samboavtal (28 398)
Äktenskapsförord (18 865)
Anställningsavtal (17 850)
juridiskadokument.nu