Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätt - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätt Begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätt är en gratis mall för att begära att ett mål som gäller betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten överlämnas till tingsrätten då svaranden har bestridit kravet.

Om du ansöker om betalningsföreläggande för en fordran på en gäldenär hos kronofogden så har gäldenären när denne har delgivits ansökan möjlighet att bestrida din ansökan om betalningsföreläggande. Om gäldenären bestrider din ansökan om betalningsföreläggande måste du begära att målet överlämnas till tingsrätt för att målet inte skall avskrivas.

När svaranden bestrider din ansökan om betalningsföreläggande har du 4 veckor på dig att begära att målet skall överlämnas till tingsrätt annars skrivs målet av. För att underlätta tingsrättens handläggning bör du tillsammans med din begäran lämna redogörelse på grunden för ditt krav, skriftliga bevis som du vill åberopa, fullmakter och registreringsbevis som visar din behörighet.

Du kan använda den här mallen för att skapa en begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätten för rättegång i tvistemål. Denna begäran skall skickas till kronofogden.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 4 833
Ladda hem begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätt »
Etiketter för denna mall: » avtal » fakturering » indrivning » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (94 655)
Arvskifte (75 125)
Testamente (41 404)
Bouppteckning (27 767)
Samboavtal (23 886)
Äktenskapsförord (16 244)
Anställningsavtal (15 557)
juridiskadokument.nu