Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätt | Gratis mall

Begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätt är en gratis mall för att begära att ett mål som gäller betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten överlämnas till tingsrätten då svaranden har bestridit kravet.

Om du ansöker om betalningsföreläggande för en fordran på en gäldenär hos kronofogden så har gäldenären när denne har delgivits ansökan möjlighet att bestrida din ansökan om betalningsföreläggande. Om gäldenären bestrider din ansökan om betalningsföreläggande måste du begära att målet överlämnas till tingsrätt för att målet inte skall avskrivas.

När svaranden bestrider din ansökan om betalningsföreläggande har du 4 veckor på dig att begära att målet skall överlämnas till tingsrätt annars skrivs målet av. För att underlätta tingsrättens handläggning bör du tillsammans med din begäran lämna redogörelse på grunden för ditt krav, skriftliga bevis som du vill åberopa, fullmakter och registreringsbevis som visar din behörighet.

Du kan använda den här mallen för att skapa en begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätten för rättegång i tvistemål. Denna begäran skall skickas till kronofogden.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 4 609
Ladda hem begäran att betalningskrav överlämnas till tingsrätt »
Etiketter för denna mall: » avtal » fakturering » indrivning » rättegång » tvist » word
juridiskadokument.nu