Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

ABC-kalkyl - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av ABC-kalkyl ABC-kalkyl är en gratis mall som steg för steg visar på processen för att upprätta en aktivitetsbaserad kalkyl. En ABC-kalkyl är en produktkalkyl som utgår från att aktiviteter förbrukar resurser och att kalkylobjekt utnyttjar aktiviteter.

I en ABC-kalkyl ligger fokus på aktiviteter och kostnader som har kategoriserats i kostnadslag fördelas till aktiviteter med hjälp av resursdrivare. Resursdrivare är en fördelningsnyckel som visar på vad som orsakar kostnader och används för att fördela kostnader till aktiviteter beroende på hur mycket av resursdrivaren som används i aktiviteten. Fördelningen av kostnader från aktiviteter till kalkylobjekt görs med hjälp av kostnadsdrivare. Kostnadsdrivare är en fördelningsnyckel som visar på hur resurser förbrukas i aktiviteter och används för att fördela aktivitetskostnader till kalkylobjekt beroende hur mycket av kostnadsdrivaren som produkten förbrukar.

En ABC-kalkyl upprättas i fyra steg och i den här mallen visas beräkningar i varje steg ned till sista steget då kostnader slutligen fördelas till kalkylobjekt. En ABC-kalkyl kan användas både som förkalkyl och efterkalkyl och till prissättningsbeslut, lagervärdering och lönsamhetsanalyser med mera.

I en ABC-kalkyl skall volymen för kostnadsdrivare baseras på praktiskt tillgänglig kapacitet. Den praktiskt tillgängliga kapaciteten för en aktivitet är den teoretiskt tillgängliga kapaciteten justerat med en justeringsfaktor på 80-85 % för raster, dötid, kommunikation, stopp, fel och underhåll. Den teoretiskt tillgängliga kapaciteten är den volym som utnyttjas i aktiviteten när det är full beläggning. I och med att kostnadsdrivarvolymen baseras på praktiskt tillgänglig kapacitet kan man beräkna kapacitetsutnyttjandet i en aktivitet och därmed bedöma huruvida kapaciteten borde minska eller öka i vissa aktiviteter beroende på lågt utnyttjande eller flaskhalsar.

Ni kan använda den här mallen för att upprätta en ABC-kalkyl för aktiviteter och kalkylobjekt. Kalkylobjekt kan exempelvis vara en tillverkningsorder eller en produkt.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 18 250
Ladda hem abc-kalkyl »
Etiketter för denna mall: » aktiviteter » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 759)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 198)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 064)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu