Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Värdering

Här hittar du mallar för värdering av tillgångar och finansiella instrument. Värdering är en svår konst då detta ofta handlar om att uppskatta framtida strömmar av inbetalningar eller resultat. En mall för värdering är dock ett verktyg som hjälper dig att klara sifferexercisen.

Aktievärdering

Aktievärdering är en gratis mall för att göra en värdering av aktier och beräkna ett aktievärde. Ett aktievärde bygger på ett företags framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Läs mer »

Avkastningsvärdering av företag

Avkastningsvärdering av företag eller annan verksamhet är en gratis mall för att beräkna avkastningsvärdet med hjälp av årets resultat och ett avkastningskrav.

Läs mer »

Beräkna historisk volatilitet

Beräkna historisk volatilitet är en gratis mall för att beräkna den historiska volatiliteten för en aktie. Man måste ha uppgifter om volatilitet för att kunna beräkna ett optionsvärde.

Läs mer »

Fastighetsvärdering av hyreshus

Fastighetsvärdering hyreshus är en gratis mall för att göra en värdering av ett hyreshus och beräkna ett fastighetsvärde. Ett fastighetsvärde bygger på en hyresfastighets framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Läs mer »

Företagsvärdering

Företagsvärdering är en gratis mall för att göra en värdering av ett företag och beräkna ett företagsvärde. Ett företagsvärde bygger på ett företags framtida möjligheter att generera resultat och kassaflöden.

Läs mer »

Optionsvärdering

Optionsvärdering är en gratis mall för att värdera optioner och beräkna ett optionsvärde. Optioner är derivatinstrument som hämtar eller härleder sitt värde en underliggande tillgång.

Läs mer »

Värdering av annuitetslån

Värdering annuitetslån är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för ett annuitetslån som säljs i andra hand från den tidigare innehavaren till en ny innehavare.

Läs mer »

Värdering av kupongobligation

Värdering kupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en kupongobligation utifrån nominellt belopp, periodvis kupong, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Läs mer »

Värdering av nollkupongobligation

Värdering nollkupongobligation är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en nollkupongsobligation utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Läs mer »

Värdering av statsskuldväxel

Värdering statsskuldväxel är en gratis mall för att beräkna värdet på eller likvidbeloppet för en statsskuldväxel utifrån nominellt belopp, marknadsränta och kvarvarande löptid.

Läs mer »
Första || Nästa
juridiskadokument.nu