Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Leverantörsregister | Gratis mall

Leverantörsregister | Gratis mall

Leverantörsregister är en gratis mall för att upprätta ett register över dina leverantörer. Ett leverantörsregister är viktigt för att hålla information om företagets leverantörer och kunna föra statistik över inköp från leverantörerna.

Leverantörer är alla företag som levererar varor eller utför tjänster åt företaget. Leverantörer är inte bara de företag som levererar material till företaget utan även de företag som ger företaget telefoni, internet, redovisningstjänster, IT-tjänster och andra tjänster.

Ett leverantörsregister underlättar processen att köpa in produkter och att prioritera mellan leverantörerna. Du kan använda den här mallen för att upprätta ett leverantörsregister över dina leverantörer. Ett leverantörsregister finns som en central del i ekonomiprogram.

Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 1 574
Etiketter för denna mall: » beställning » excel » inköp » rapporter » register
doxservr.se juridiskadokument.nu