Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Besked om uppsägning av personliga skäl | Gratis mall

Besked om uppsägning av personliga skäl | Gratis mall Besked om uppsägning av personal på grund av personliga skäl är en gratis mall för att skapa ett uppsägningsbesked till anställda som blir uppsagda av personliga skäl. En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad och skriftlig, saklig grund är arbetsbrist eller av personliga skäl.

I uppsägningsbeskedet till en anställd skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren bör iakttaga om denne vill ogiltigförklara eller kräva skadestånd med anledning av uppsägningen. I ett besked om uppsägning på grund av personliga skäl skall även anges huruvida den anställde har företrädesrätt till återanställning eller inte och om arbetstagaren måste göra en anmälan till arbetsgivaren för att företrädesrätten skall gälla.

En arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av personliga skäl har inte företrädesrätt till återanställning.

Arbetsgivaren är på arbetstagarens begäran skyldig att ge den anställde en skriftlig motivering till uppsägningen.

Ett uppsägningsbesked på grund av personliga skäl skall lämnas till den anställde personligen men kan om det inte är möjligt att göra detta skickas i rekommenderat brev till den anställdes senast kända adress.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl skall arbetstagaren och arbetstagarens arbetstagarorganisation varslas eller informeras minst två veckor före det att anställningen upphör. Vid uppsägning av personliga skäl tillämpas ingen uppsägningstid utan anställningen upphör omedelbart när arbetstagaren har mottagit beskedet om uppsägning.

En uppsägning på grund av personliga skäl får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan uppsägningen. Omständigheter som kan leda till uppsägning av personliga skäl är att den anställde har misskött sig genom exempelvis upprepad ogiltig frånvaro, mobbing av arbetskamrater eller att den anställde har svårt att samarbeta.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-02 | Skapad av Mallar.biz | 8 925
Etiketter för denna mall: » anställning » jobb » personal » rättegång » tvist » uppsägning » word
juridiskadokument.nu