Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Ansökan om frivillig likvidation | Gratis mall

Ansökan om frivillig likvidation | Gratis mall

Ansökan om frivillig likvidation är en gratis mall för att ansöka om att upplösa ett aktiebolag. En frivillig likvidation skall det beslutas om på en bolagsstämma och det krävs om inget annat avtalats enkel majoritet (>50%) för att rösta igenom förslaget om frivillig likvidation.

När beslut om frivillig likvidation har fattats på bolagsstämma skall en ansökan om frivillig likvidation fyllas i och skickas till Bolagsverket. När bolaget har trätt i likvidation företräds aktiebolaget av styrelsen och verkställande direktören till dess att en eller flera likvidatorer har utsätts, vilka vanligtvis utses av Bolagsverket. En likvidation innebär att likvidatorerna säljer av tillgångarna, betalar av skulderna och fördelar överskottet till aktieägarna.

En frivillig likvidation kan genomföras när aktieägarna vill ha tillbaka sitt inbetalade aktiekapital. Till en ansökan om frivillig likvidation skall protokollet från bolagsstämman där frivillig likvidation beslutades och meritförteckning för föreslagna likvidatorer bifogas.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Bolagsverket | 2 017
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » likvidation » rättegång » revision
juridiskadokument.nu