Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Samäganderättsavtal | Gratis mall

Samäganderättsavtal | Gratis mall

Samäganderättsavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan två eller flera parter med förklaring om att egendom ägs med samäganderätt enligt fastställda proportioner.

Om två personer köper något tillsammans, exempelvis sambor, men endast en av dem betalar egendomen och får sitt namn på kvittot är det att rekommendera att man upprättar ett samäganderättsavtal för att reglera ägandeskap till egendomen. Även om den andre parten betalar för sin del till den som officiellt betalat för egendomen så anses den som officiellt har betalt för egendomen vara ägare till egendomen och får då hela värdet vid eventuell bodelning.

I ett samboförhållande kan det vara speciellt viktigt att upprätta samäganderättsavtal för egendom som båda har förvärvat men endast en står registrerad på. Detta kan gälla exempelvis en bil som båda har betalat för men där endast en part står som ägare i bilregistret.

I ett samäganderättsavtal kan man avtala om vilka rättigheter och skyldigheter delägarna till egendomen skall ha. Man kan skriva in villkor för vad som gäller om någon vill sälja sin andel och vem som skall bestämma över egendomen.

Ett samäganderättsavtal skall vara skriftligt och undertecknas av alla samägare. Ett samäganderättsavtal behöver inte registreras men bör förvaras av respektive delägare på ett säkert ställe. Du kan använda den här mallen för att upprätta ett skriftligt samäganderättsavtal mellan delägare till en gemensam egendom.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 30 595
Etiketter för denna mall: » äktenskap » arv » avtal » bodelning » dödsbo » kontrakt » rättegång » skilsmässa » tvist » word
juridiskadokument.nu