Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Uppsägning av hyresavtal för hyresvärd - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Uppsägning av hyresavtal för hyresvärd Uppsägning av hyresavtal för hyresvärd är en gratis mall för att skapa en skriftlig uppsägning av ett hyreskontrakt från hyresvärdens sida.

När en hyresvärd vill ändra villkoren i ett hyresavtal eller vill att hyresgästen skall flytta ut skall en skriftlig uppsägning av hyresavtalet göras. Regler om uppsägning av hyresavtal för lägenheter och lokaler finns i kapitel 12 i Jordabalken och dessa regler är tvingande till hyresgästens fördel.

Uppsägningstiden för ett hyresavtal som avser en bostadslägenhet är normalt 3 kalendermånader och uppsägningstiden för hyresavtal som avser lokaler är normalt 9 kalendermånader. Om ett hyresavtal anger att uppsägningstiden är längre än den uppsägningstid som anges i kapitel 12 i jordabalken är denna uppsägningstid ogiltig gentemot hyresgästen. Om ett hyresavtal anger att uppsägningstiden är kortare än den maximala uppsägningstiden enligt Jordabalken så har hyresgästen rätt till denna kortare uppsägningstid när hyresgästen säger upp avtalet men kan kräva den maximala uppsägningstiden då hyresvärden säger upp avtalet.

Ett hyresavtal måste sägas upp i god tid eftersom uppsägningstiden räknas från närmaste månadsskifte framåt i tiden. Om du exempelvis säger upp en lägenhet den 2 oktober så kommer en uppsägningstid om tre kalendermånader innebära att du blir fri från det gällande hyresavtalet först den sista januari nästa år.

Hyresavtal på bestämd tid som varar kortare än nio månader behöver inte sägas upp men hyresavtal på bestämd tid som varar längre än nio månader förlängs automatiskt på obestämd tid och måste därför sägas upp för att upphöra.

Du kan använda den här mallen för att skapa en skriftlig uppsägning av hyresavtal mellan dig som hyresvärd och dina hyresgäster.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 64 336
Ladda hem uppsägning av hyresavtal för hyresvärd »
Etiketter för denna mall: » avtal » hyra » kontrakt » rättegång » tvist » uppsägning » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu