Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Självkostnadskalkyl i tillverkande företag - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Självkostnadskalkyl i tillverkande företag Självkostnadskalkyl för tillverkande företag är en gratis mall för att beräkna självkostnaden för produkter i ett tillverkande företag. En självkostnadskalkyl är en produktkalkyl där fullständig konstadsfördelning till kalkylobjekt görs.

En självkostnadskalkyl används både som förkalkyl och efterkalkyl och kan utgöra underlag för prissättningsbeslut, lagervärdering eller lönsamhetsanalyser. I en självkostnadskalkyl används kostnadsbegreppen direkta kostnader och indirekta kostnader. Direkta kostnader är kostnader som kan fördelas direkt till ett kalkylobjekt medan indirekta kostnader fördelas till kalkylobjekt med hjälp av fördelningsnycklar. En självkostnadskalkyl utgår från kategoriserade kostnader i olika kostnadsslag, de direkta kostnaderna fördelas direkt till kalkylobjekt och de indirekta kostnaderna fördelas till kalkylobjekt med hjälp av fördelningsnycklar via kostnadsställen eller utan att blanda in kostnadsställen. Kostnadsställen är separata enheter i ett företag till vilka indirekta kostnader kan fördelas innan dessa kostnader fördelas till kalkylobjekt, ett kostnadsställe kan exempelvis vara en avdelning eller en maskingrupp.

I den här mallen för självkostnadskalkyl i tillverkande företag antas ett mindre företag utan kostnadsställen och för fördelning av indirekta kostnader tillämpas direkta kostnader som fördelningsnycklar. När direkta kostnader används som fördelningsnycklar kallas det här för påläggskalkylering. Om man vill lägga till kostnadsställen i den här mallen måste man anpassa mallen så att de indirekta kostnaderna delas upp i kostnadsställen, detta gör kalkylen större om mindre standardiserad. Du kan också om du vill ändra fördelningsprinciperna genom att använda andra fördelningsnycklar.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en enkel självkostnadskalkyl i ett tillverkande företag och beräkna självkostnaden för produkter, sätta priser eller bedöma lönsamheten på produkter.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 15 937
Ladda hem självkostnadskalkyl i tillverkande företag »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » produktion » produktutveckling » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (99 758)
Arvskifte (78 377)
Testamente (44 193)
Bouppteckning (30 231)
Samboavtal (27 063)
Äktenskapsförord (18 109)
Anställningsavtal (17 268)
juridiskadokument.nu