Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Samäganderättsavtal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Samäganderättsavtal Samäganderättsavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan två eller flera parter med förklaring om att egendom ägs med samäganderätt enligt fastställda proportioner.

Om två personer köper något tillsammans, exempelvis sambor, men endast en av dem betalar egendomen och får sitt namn på kvittot är det att rekommendera att man upprättar ett samäganderättsavtal för att reglera ägandeskap till egendomen. Även om den andre parten betalar för sin del till den som officiellt betalat för egendomen så anses den som officiellt har betalt för egendomen vara ägare till egendomen och får då hela värdet vid eventuell bodelning.

I ett samboförhållande kan det vara speciellt viktigt att upprätta samäganderättsavtal för egendom som båda har förvärvat men endast en står registrerad på. Detta kan gälla exempelvis en bil som båda har betalat för men där endast en part står som ägare i bilregistret.

I ett samäganderättsavtal kan man avtala om vilka rättigheter och skyldigheter delägarna till egendomen skall ha. Man kan skriva in villkor för vad som gäller om någon vill sälja sin andel och vem som skall bestämma över egendomen.

Ett samäganderättsavtal skall vara skriftligt och undertecknas av alla samägare. Ett samäganderättsavtal behöver inte registreras men bör förvaras av respektive delägare på ett säkert ställe. Du kan använda den här mallen för att upprätta ett skriftligt samäganderättsavtal mellan delägare till en gemensam egendom.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 39 960
Ladda hem samäganderättsavtal »
Etiketter för denna mall: » arv » avtal » dödsbo » kontrakt » rättegång » skilsmässa » tvist » word » äktenskap » bodelning

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu