Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Rapportplan - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Rapportplan Rapportplan är en gratis mall för att i ekonomistyrningen planera för vilka rapporter som skall upprättas, när rapporterna skall upprättas och vilka som skall vara mottagare av rapporterna. Rapporter är dokument som används för att följa upp ansvar, lönsamhet och prestationer i efterhand genom att jämföra utfallet mot budget.

Ekonomistyrning innebär att skapa ansvar, budgetera och att följa upp budget för att se till att strategier och planer åtföljs i hela organisationen. Utgångspunkten för ekonomistyrningen är företagets målsättningar och strategier enligt fasställd affärsplan. Utifrån företagets strategier skall chefer tilldelas ansvar och hållas ansvariga för att följa en budget.

En rapportplan är ett planeringsverktyg som kan användas av de som arbetar med ekonomistyrningen i företaget. I en rapportplan fastställer man vilka rapporter som skall skapas, när de skall skapas, vad rapporterna skall innehålla, vem som skall ta emot rapporterna och vad syftet med rapporterna är. Rapporter kan användas för att följa upp chefers prestationer. Rapporter kan också användas av chefer för att följa upp tagna beslut. Ett beslut kan ha baserats på en förkalkyl och sedan kan detta beslut följas upp genom att man upprättar en efterkalkyl som visar på det verkliga utfallet. Rapporter kan förutom att indikera att planer inte efterföljs, även användas för att ändra planer och vara input i planeringsarbetet.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en rapportplan i din organisation.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 3 509
Ladda hem rapportplan »
Etiketter för denna mall: » ekonomistyrning » excel » organisation » rapporter » redovisning

Utvalda mallar

Gåvobrev (96 405)
Arvskifte (76 426)
Testamente (42 413)
Bouppteckning (28 628)
Samboavtal (24 975)
Äktenskapsförord (16 921)
Anställningsavtal (16 216)
juridiskadokument.nu