Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Icke överlåtbart optionsavtal | Gratis mall

Optionsavtal är en gratis mall för att upprätta ett kontrakt mellan en utfärdare och en köpare om en framtida affär till ett fastställt pris där utfärdaren är skyldig att fullfölja avtalet om köparen begär medan köparen har en rättighet att slutföra affären.

Ett optionsavtal innebär att köparen köper en optionsrätt av utfärdaren att köpa något i framtiden till ett förutbestämt pris. Ett optionsavtal kan avse finansiella instrument, råvaror, andra varor eller tjänster. Ett optionsavtal kan gälla rätten att köpa något, köpoption, eller rätten att sälja något, säljoption.

I ett optionsavtal anges utfärdarens namn, köparens namn, köpeobjekt, antal av köpeobjektet, lösenpris, lösendag, storlek på optionspremien och andra villkor. En option har ett värde som bestäms av skillnaden mellan lösenpris och marknadspris samt av tiden fram till lösendagen. En för köparen positiv skillnad mellan lösenpris och marknadspris utgör ett realvärde och volatiliteten för priset på den underliggande varan eller tjänsten samt tidspannet till lösendagen utgör ett tidsvärde.

I och med att det finns ett värde för en option så vill utfärdaren oftast ha ersättning av köparen i form av en optionspremie. Optionspremien kan bestämmas med hjälp av Black & Scholes modell för att värdera optioner. Utfärdaren och köparen kommer överrens om storleken på optionspremien och denna betalas till utfärdaren som därmed får ersättning för att denne säljer en rättighet till köparen.

En köpare av en option kan vilja skriva ett optionsavtal för att minimera risk, köparen vet vilket pris han kan köpa till eller sälja för. En utfärdare kan vilja teckna ett optionsavtal för att tjäna pengar på en tillgång han äger som han tror kommer ha ett oförändrat pris under en tidsperiod framåt.

Du kan använda den är mallen för optionsavtal för att skapa ett icke-överlåtbart avtal om en framtida affär där köparen har en rättighet och utfärdaren om köparen begär det en skyldighet att fullfölja avtalet.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 8 721
Ladda hem icke överlåtbart optionsavtal »
Etiketter för denna mall: » avtal » kontrakt » optioner » rättegång » tvist » word » överlåtelse
juridiskadokument.nu