Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Medgivande till firmaregistrering - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Medgivande till firmaregistrering Medgivande till firmaregistrering är en gratis mall för en behörig firmatecknare och/eller varumärkesinnehavare till ett namn eller varumärke att ge ett skriftligt godkännande till en annan fysisk eller juridisk person att registrera en firma hos bolagsverket.

Om ett namnförslag till ett företag stött på hinder vid registrering hos bolagsverket på grund av att detta namn liknar ett annat företagsnamn, varumärke eller efternamn kan detta hinder undanröjas om den som innehar namnet eller varumärket lämnar sitt medgivande till registrering.

Tänk på att ett medgivande måste lämnas av innehavaren av det företagsnamn, varumärke eller efternamn som är bedömt som ett hinder. Innehavaren kan vara en person eller ett företag. Det är viktigt att medgivandet är underskrivet av den rätta personen (det rätta företaget).

Ett medgivande till firmaregistrering skall skickas in i original eller som vidimerad kopia, vara daterat, vara undertecknat av rätt person eller företag och uttryckligen ange att det medger registrering av ditt företagsnamn.

Du kan använda den här mallen för medgivande till firmaregistrering för att erhålla ett godkännande från en firmatecknare eller varumärkesinnehavare till att registrera ett av dig önskat firmanamn.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Bolagsverket | 3 285
Ladda hem medgivande till firmaregistrering »
Etiketter för denna mall: » bolagsbildning » intyg » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 254)
Arvskifte (82 167)
Testamente (46 675)
Bouppteckning (32 371)
Samboavtal (30 489)
Äktenskapsförord (20 214)
Anställningsavtal (18 902)
juridiskadokument.nu