Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Köpebrev till fastighet - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Köpebrev till fastighet Köpebrev fastighet är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt kvitto på att betalning har gjorts till säljaren av köparen vid överlåtelse av hus, bostadsrätt och hyreshus.

Fastighetsöverlåtelser måste göras med hjälp av skriftliga avtal enligt bestämmelser i jordabalken, Jordabalk (1970:994). Muntliga avtal är inte giltiga när man skall köpa eller sälja ett hus, en bostadsrätt eller ett hyreshus. De skriftliga dokument som används vid fastighetsöverlåtelser kallas köpekontrakt och köpebrev. Köpekontraktet och köpebrevet skall inlämnas till den lokala inskrivningsmyndigheten, lantmäteriet, som registrerar bytet av ägare till fastigheten.

Ett köpebrev är ett kvitto på att köparen har betalat den köpeskilling som anges i köpekontraktet till säljaren.

Köpeskillingen kan betalas i form av kontanter, med postväxel eller genom övertagande av lån från säljaren.

Om köpekontraktet hänvisar till ett köpebrev blir aldrig fastighetsöverlåtelsen giltig innan ett sådant här dokument har upprättats och skrivits under av både säljaren och köparen.

Med hjälp av den här mallen kan du som inte tar hjälp av fastighetsmäklare upprätta ett professionellt köpebrev som avser överlåtelse av hus, bostadsrätt eller hyreshus. Ett sådant här dokument skall skrivas under av både säljare och köpare. Mallen finns på svenska och engelska.

Uppdaterad: 2022-11-18 | Skapad av Mallar.biz | 46 333
Ladda hem köpebrev till fastighet »
Etiketter för denna mall: » avtal » fastighet » kontrakt » rättegång » tvist » word » överlåtelse

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 956)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 883)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu